Mướp Sát Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì Apocynaceae (Trúc đào)

Công dụng: Nhọt mủ (Dầu hạt bôi). Chiết cecberin (Hạt) làm thuốc chữa đau tim. Cây độc chú ý khi sử dụng.
Mướp Sát Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì

Tên tiếng Việt: Mướp sác, Hải qua tử, Mướp sác vàng, Mướp sát

Tên khoa học: Cerbera odollam Gaertn. Họ: Apocynaceae (Trúc đào)

Công dụng: Nhọt mủ (Dầu hạt bôi). Chiết cecberin (Hạt) làm thuốc chữa đau tim. Cây độc chú ý khi sử dụng.


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi