Mức Hoa Trắng Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì Apocynaceae (Trúc đào)

Công dụng: Lỵ amíp, sốt (Vỏ cây, hạt tán bột uống). Độc chú ý khi sử dụng.
Mức Hoa Trắng Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì

Tên tiếng Việt: Mức hoa trắng, Mộc vài (Tày), Mức lá to, Thừng mực lá to, Xí chào (Kho) )

Tên khoa học: Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don Họ: Apocynaceae (Trúc đào)

Công dụng: Lỵ amíp, sốt (Vỏ cây, hạt tán bột uống). Độc chú ý khi sử dụng.


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi