Mây vọt, Mây nước có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Flagellaria indica Flagellariaceae (Mây nước)

Mây vọt, Mây nước có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mây vọt, Mây nước mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mây vọt, Mây nước dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Mây vọt, Mây nước có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Flagellaria indica

Mây vọt, Mây nước có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mây vọt, Mây nước mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mây vọt, Mây nước dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Mây vọt, Mây nước, Mây dốc, Vai cáy (Tày)
Tên khoa học: Flagellaria indica L. Họ: Flagellariaceae (Mây nước)
Công dụng: Lỵ, ỉa chảy, bệnh đường tiểu (Thân, lá sắc uống).
#Mayvot #Maynuoc


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi