Mật mông hoa, Bọ chó có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Buddleja officinalis Maxim Buddlejaceae

Mật mông hoa, Bọ chó có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mật mông hoa, Bọ chó mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mật mông hoa, Bọ chó dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Mật mông hoa, Bọ chó có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Buddleja officinalis Maxim

Mật mông hoa, Bọ chó có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Mật mông hoa, Bọ chó mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Mật mông hoa, Bọ chó dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Mật mông hoa, Bọ chó
Tên khoa học: Buddleja officinalis Maxim. Họ: Buddlejaceae,
Công dụng: Đau mắt, đau mắt đỏ, chữa thong manh (Hoa sắc uống). Cành lá và vỏ rễ làm thuốc chữa phong thấp.
#Matmonghoa #Bocho