Măng cụt có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Garcinia mangostana Clusiaceae (Bứa)

Măng cụt có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Măng cụt mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Măng cụt dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Măng cụt có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Garcinia mangostana

Măng cụt có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Măng cụt mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Măng cụt dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Măng cụt, Sơn trúc tử

Tên khoa học: Garcinia mangostana L. Họ: Clusiaceae (Bứa)

Công dụng: Lỵ, ỉa chảy, khí hư (Vỏ quả sắc uống).

#Mangcut #Quamangcut


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi