Liên Kiều | Hoa cây Liên Kiều có tác dụng gì? Oleaceae(Nhài)

Liên Kiều, Cây Liên Kiều, hoa Liên Kiều có tác dụng gì? Dược liệu Liên Kiều làm thuốc Liên Kiều Đan có công dụng gì, chủ trị bệnh gì?
Liên Kiều | Hoa cây Liên Kiều có tác dụng gì?

Liên Kiều, Cây Liên Kiều, hoa Liên Kiều có tác dụng gì? Dược liệu Liên Kiều làm thuốc Liên Kiều Đan có công dụng gì, chủ trị bệnh gì?

Tên gọi khác: Dị Kiều (Nhĩ Nhã), Đại liên tử (Đường Bản Thảo), Tam Liêm Trúc Căn (Biệt Lục), Hạn Liên Tử (Dược Tính Luận), Tam Liên, Lan Hoa, Chiết Căn, Liên Kiều Tâm, Liên Thảo, Đới Tâm Liên Kiều, Lạc kiều

Tên khoa học: Forsythia suspensa Vahl.

Họ: Nhài (Oleaceae)

Công dụng:
Thông lợi ngũ lâm, tiểu tiện bất thông, trừ nhiệt ở Tâm (Dược Tính Luận).
Thanh nhiệt, giải độc, giải phong nhiệt ở biểu (Trung Dược Học).
Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tan mủ (Đông Dược Học Thiết Yếu).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi