Lá Mơ Lông thần dược trị bách bệnh | Có tác dụng chữa Lỵ, sôi bụng, sỏi thận, viêm dạ dày Rubiaceae (Cà phê)

Lá Mơ Lông có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Lá Mơ Lông mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Lá Mơ Lông dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Lá Mơ Lông thần dược trị bách bệnh | Có tác dụng chữa Lỵ, sôi bụng, sỏi thận, viêm dạ dày

Lá Mơ Lông có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Lá Mơ Lông mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Lá Mơ Lông dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Mơ lông, Dây thối địt, Dắm chó, Ngưu bì đống, Cẩu xú đằng, Khau tất ma (Tày), Co tốt ma (Thái) Tên khoa học: Paederia foetida L.

 

Công dụng: Chữa lỵ, sôi bụng, viêm ruột, tê thấp, sỏi thận, viêm dạ dày, viêm ruột, bó gãy xương (Lá).

#Lamolong #Molong


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi