Lá Cơi Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì | Chữa Ghẻ Lở Hắc Lào Juglandaceae (Óc chó)

Công dụng: Chữa ghẻ, hắc lào (Lá). Cây độc chú ý khi dùng.
Lá Cơi Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì | Chữa Ghẻ Lở Hắc Lào

Tên tiếng Việt: Cơi, Lá ngón, Lá cơi, Mạy slam (Thái)

Tên khoa học: Pterocarya stenoptera C. DC. var. tonkinensis Franch.

Họ: Juglandaceae (Óc chó)

Công dụng: Chữa ghẻ, hắc lào (Lá). Cây độc chú ý khi dùng.


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi