Dương Địa Hoàng Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì | Chữa Bệnh Tim Scrophulariaceae (Hoa mõm chó)

Dương Địa Hoàng Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì | Chữa Bệnh Tim

Tên tiếng Việt: Dương địa hoàng
Tên khoa học: Digitalis purpurea L.
Họ: Scrophulariaceae (Hoa mõm chó)
Công dụng: Chữa bệnh tim (Lá chứa Digitalin).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi