Dọt Sành có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Chữa Phong Tê Thấp Rubiaceae (Cà phê)

Dọt Sành có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Chữa Phong Tê Thấp

Tên tiếng Việt: Dọt sành lông trắng, Dọt sành
Tên khoa học: Pavetta indica L.
Họ: Rubiaceae (Cà phê)
Công dụng: Cả cây dùng chữa phong tê thấp.


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi