Đậu Bắp Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì Malvaceae(Bông)

Công dụng: Sốt, lợi tiểu, bạch đới, lỵ, nhuận tràng, khó tiêu (Vỏ thân, quả sắc uống).
Đậu Bắp Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì

ên tiếng Việt: Mướp tây, Bụp bắp, Đậu bắp, Bông vàng

Tên khoa học: Abelmoschus esculentus (L.) Moench Tên đồng nghĩa: Hibiscus esculentus L. Họ: Malvaceae (Bông)

Công dụng: Sốt, lợi tiểu, bạch đới, lỵ, nhuận tràng, khó tiêu (Vỏ thân, quả sắc uống).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi