Cúc Trừ Sâu Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì Asteraceae (Cúc)

Công dụng: Trừ giun sán, diệt côn trùng (Hoa). Hoa có chất pyrethrin có tác dụng diệt côn trùng. Viên pyrethrin dùng tẩy giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, sán xơ mít; dùng ngoài diệt chấy rận, ghẻ.
Cúc Trừ Sâu Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì

Tên tiếng Việt: Cúc trừ trùng, Cúc trừ sâu

Tên khoa học: Pyrethrum cineraciifolium Trev. Họ: Asteraceae (Cúc)

Công dụng: Trừ giun sán, diệt côn trùng (Hoa). Hoa có chất pyrethrin có tác dụng diệt côn trùng. Viên pyrethrin dùng tẩy giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, sán xơ mít; dùng ngoài diệt chấy rận, ghẻ.


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi