Cốt Khí Thân Tím Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì | Chữa Viêm Loét Dạ Dày Fabaceae(Đậu)

Công dụng: Chữa đầy bụng, khai vị, điều kinh, lợi sữa (Rễ sắc uống).
Cốt Khí Thân Tím Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì | Chữa Viêm Loét Dạ Dày

Tên tiếng Việt: Cốt khí thân tím, Đoàn kiếm đỏ, Ve ve cái, Sơn thanh

Tên khoa họcTephrosia purpurea (L.) Pers.

Tên đồng nghĩa: Cracca purpurea L.

Họ: Fabaceae (Đậu)

Công dụng: Chữa đầy bụng, khai vị, điều kinh, lợi sữa (Rễ sắc uống).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi