Chữa tiểu ra máu, đái ra máu | Chữa bằng chua me lá me

Chữa tiểu ra máu, đái ra máu | Chữa bằng chua me lá me

Chữa tiểu ra máu, đái ra máu | Chữa bằng chua me lá me

Thân và lá chua me lá me, ngày 20 - 30g sắc uống


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi