Cây xương cá, cây lưỡi rắn có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Hedyotis corymbosa Rubiaceae (Cà phê)

Cây xương cá, cây lưỡi rắn có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây xương cá, cây lưỡi rắn mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây xương cá, cây lưỡi rắn dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây xương cá, cây lưỡi rắn có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Hedyotis corymbosa

Cây xương cá, cây lưỡi rắn có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây xương cá, cây lưỡi rắn mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây xương cá, cây lưỡi rắn dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Đơn đòng, Lưỡi rắn, Vương thái tô, An điền, Cóc mẩn, Nọc sởi, Xương cá, Xà thiệt thảo, mai hồng

Tên khoa học: Hedyotis corymbosa (L.) Lam. Họ: Rubiaceae (Cà phê)

Công dụng: Chữa đau nhức xương khớp, đau lưng, sốt, ho, rắn cắn.

#Cayluoiran #Nocsoi #Cayxuongca


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi