Cây Táo rừng, Mận rừng, Hồng rừng có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Rhamnus crenatus Rhamnaceae (Táo ta)

Cây Táo rừng, Mận rừng, Hồng rừng có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Mận rừng, Hồng rừng mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Mận rừng, Hồng rừng dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây Táo rừng, Mận rừng, Hồng rừng có tác dụng chữa trị bệnh gì? | Rhamnus crenatus

Cây Táo rừng, Mận rừng, Hồng rừng có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Mận rừng, Hồng rừng mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Mận rừng, Hồng rừng dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

ưTên tiếng việt: Mận rừng, Táo rừng, Hồng rừng, Thịnh canh xiểng, Bút mèo, Vàng trầm Tên khoa học: Rhamnus crenatus Sieb. et Zucc. var. cambodianus (Pierre ex Pitard) Tardieu. Họ: Rhamnaceae (Táo ta) Công dụng: Hắc lào, ghẻ ngứa, mụn rộp mọc vòng, vảy nến, eczema, mày đay. (Vỏ rễ giã nát hòa giấm hoặc rượu bôi). Cây có độc không dùng uống. #Manrung #Taorung