Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt có tác dụng chữa trị bệnh gì? Euphorbiaceae (Thầu dầu)

Sán, ỉa chảy (Bột đỏ bao quanh quả). Giang mai, phù thũng, viêm loét dạ dày (Vỏ rễ). Sán dây (Lá, quả).
Cây Rùm nao, Cánh kiến hay cây mọt có tác dụng chữa trị bệnh gì?


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi