Cây Muồng Trâu Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì Caesalpiniaceae (Vang)

Công dụng: Hắc lào (Lá tươi giã bôi). Nhuận tràng, tẩy (Bột lá uống).
Cây Muồng Trâu Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì

Tên tiếng Việt: Muồng trâu, Cây lác

Tên khoa học: Senna alata (L.) Roxb. Tên đồng nghĩa: Cassia alata L. Họ: Caesalpiniaceae (Vang)

Công dụng: Hắc lào (Lá tươi giã bôi). Nhuận tràng, tẩy (Bột lá uống).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi