Cây Dành Dành Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì Rubiaceae (Cà phê)

Công dụng: Chữa sốt vàng da, cầm máu (Quả, hạt). Đau mắt đỏ (Lá tươi).
Cây Dành Dành Có Tác Dụng Chữa Trị Bệnh Gì

Tên tiếng Việt: Dành dành, Chi tử, Mác làng cương (Tày)

Tên khoa học: Gardenia augusta (L.) Merr. Họ: Rubiaceae (Cà phê)

Công dụng: Chữa sốt vàng da, cầm máu (Quả, hạt). Đau mắt đỏ (Lá tươi).


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi