Cây Bơ, quả bơ có tác dụng chữa trị bệnh gì | Persea americana Miller Lauraceae(Long não)

Cây Bơ, quả bơ có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Bơ, quả bơ mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Bơ, quả bơ dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?
Cây Bơ, quả bơ có tác dụng chữa trị bệnh gì | Persea americana Miller

Cây Bơ, quả bơ có công dụng, tác dụng chữa trị bệnh gì? Cây Bơ, quả bơ mọc ở đâu? Hình ảnh cây như thế nào? Công dụng, tác dụng của Cây Bơ, quả bơ dùng để chữa trị bệnh gì? Cách sử dụng như thế nào?

Tên tiếng việt: Cây bơ, thủy kiện, lễ dấu Tên khoa học: Persea americana Miller, Tên đồng nghĩa: Persea gratissima Gаertn.f, Họ: Long não (Lauraceae) Công dụng: Quả bơ dùng bổ cho người mới ốm dày, có thai, làm việc quá sức, trạng thái thần kinh bị kích thích.

#Caybo #Quabo


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi