Cách Trị Khó Tiểu, Tiểu Buốt, Tiểu Rắt Tại Nhà | Khó Tiểu Tiểu Buốt Nên Làm Gì - Bài 8 #Shorts

Cách Trị Khó Tiểu, Tiểu Buốt, Tiểu Rắt Tại Nhà | Khó Tiểu Tiểu Buốt Nên Làm Gì - Bài 8 #Shorts

Bài Thuốc: Rễ rau đắng, Hạt vông vang, nhân trần, Mộc thông, hạt mã đề, Cỏ lá tre, mỗi vị 8g, Cỏ bấc đèn 2g. Sắc uống ngày 1 thang


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi