Bí tiểu, tiểu buốt, tiểu khó, tiểu rắt, không thông | Chữa đại tiểu tiện không thông

Bí tiểu, tiểu buốt, tiểu khó, tiểu rắt, không thông | Chữa đại tiểu tiện không thông

Chua me đất hoa vàng, Mã đề, dùng tươi, mỗi thứ 1 nắm, giã nát, vắt lấy nước cốt, thêm đường cho dễ uống #Bitieu #tieubuot #tieukho #tieurat #tieukhongthong


Gọi chuyên gia tư vấn 0918369119   hoặc để lại thông tin chúng tôi sẽ gọi lại
Nội dung yêu cầu hoặc câu hỏi