Bằng lăng tía, Bằng lăng ổi, Thao lao, có tác dụng gì? | Lagerstroemia calyculata Kurz Lythraceae (Tử vi)

Công dụng: Chữa ỉa chảy (Vỏ)
Bằng lăng tía, Bằng lăng ổi, Thao lao, có tác dụng gì? | Lagerstroemia calyculata Kurz

Công dụng

  • Đồng bào các dân tộc BaNa, Gia Rai ở Tây Nguyên đã dùng nước sắc vỏ cây bằng lăng tía để rửa đắp vết thương, vết bỏng, chữa lỵ và ghẻ lở.
  • Nhân dân ở các tỉnh miền Trung đã dùng cao bằng lăng tía phối hợp với cao lá ổi, lá sim để chữa vết thương phần mềm, chữa hắc lào và eczema đạt kết quả tốt.
  • Để chữa lỵ, dùng vỏ cây bằng lăng tía nấu cao, rồi bào chế thành viên để uống.
  • Để chữa các bệnh nấm ngoài da, dùng cao chiết với cồn 60% vỏ cây bằng lăng tía 15% bôi trên da ở nơi bị bệnh.
  • Để điều trị bỏng, dùng cao đặc vỏ cây bằng lăng tía bôi lên những vết thương bỏng để che phủ vết thương không cần phải băng. Cũng làm như vậy đối với vết thương phần mềm, sau khi đã rửa sạch vết thương.