Viêm đại tràng là gì?

Nếu bạn có những triệu chứng như hay cảm thấy nặng bụng, đi ngoài phân có máu